Workshop Dependency Structure Matrix


Deze workshop is speciaal voor softwareontwikkelteams ontwikkeld. Door middel van de Dependency Structure Matrix krijgt de deelnemer meer inzicht in de structuur van een softwareapplicatie. Hierdoor zal hij/zij in staat zijn:

 1. Sneller kunnen begrijpen hoe een softwareapplicatie gestructureerd is.
 2. Een betere impact analyse kunnen uitvoeren.
 3. Refactoring kunnen voorbereiden zonder codewijzigingen te doen.
 4. De organisatiestructuur van het team aanpassen aan de gewenste structuur van de applicatie.

Met speciale softwaretools, zoals Lattix, is de deelnemer instaat de gewenste structuur uit te werken en de verschillen met de gerealiseerde structuur te zien. Op basis hier van is de deelnemer in staat bewustere keuzes te maken ten aanzien van verdere acties en softwarearchitectuurerosie te voorkomen.

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is een Dependency/Design Structure Matrix?
 • Wat is het doel van het maken van een DSM?
 • Welke architectuurpatronen zijn herkenbaar?
 • Hoe modelleer je de gewenste softwarearchitectuur in een DSM?
 • Welke designregels zijn toe te passen?
 • Hoe beheer je een softwarearchitectuur met een DSM?
 • Welke DSM tools zijn beschikbaar?
 • Hoe zijn DSM tools in te zetten bij daily builds?

De workshop duurt afhankelijk van de vraag een halve tot een hele dag wordt on-site gegeven.

Taal/Language