Technisch projectleider met visie en inzicht


Voor mij is de werkelijk gerealiseerde applicatie het startpunt voor technische projectleiding. Door te kijken wat er daadwerkelijk ligt aan applicatie software en deze te vergelijken met de gewenste structuur van de applicatie is het eenvoudiger om efficienter te gaan managen.

Vragen die dan beantwoord worden zijn:

  • Welke delen van de software zijn complex?
  • Wat is de impact van een voorgestelde wijziging?
  • Is de software die er nu ligt geschikt voor uitbreiding? Wat zou er moeten gebeuren om dit wel te realiseren?

Deze vragen worden in eerste instantie veelal opgelost door technische aanpassingen te doen (refactoring) en in tweede instantie te kijken naar de werkprocessen, documentatie en organisatie.

Wellicht de belangrijkste vraag is:

  • Wat is de visie die betrekking heeft op de softwareapplicatie?

Deze visie bepaalt in hoge mate hoe de rest van de applicatie life cycle eruit ziet.

Bij diverse bedrijven en ontwikkelteam heb ik meegedacht of medewerkers uitgedaagd om op deze vraag een goed antwoord te formuleren. Het blijkt dan keer op keer dat de verdere ontwikkeling/onderhoud van een product efficienter verloopt, team spirit terug keert en de applicatie langer meegaat.

 

Taal/Language