Han van Roosmalen onderzoekt StreamServe applicatie


By Han van Roosmalen - Posted on 14 September 2010

Voor een klant heb ik recentelijk een deel van een softwareapplicatie gerealiseerd in StreamServe onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de Dependency Structure Matrix m.b.v. Lattix. Al snel werd duidelijk dat met behulp van de ondersteuning van Nokavision een zeer correcte oplossing is gerealiseerd.

Mijn klant is zo positief over de oplossing en de wijze waarop ik de analyse heb uitgevoerd dat hierover een publicatie is verschenen.

www.streamserve.com/nl/Over-ons/Persberichten-/Complexe-documenten-in-hoogvolume-omgeving/

... Een ander belangrijk doel was dat er kennisoverdracht zou plaatsvinden tussen CRV en Nokavision. De samenwerking tussen CRV en Nokavision heeft geresulteerd in het behalen van alle geformuleerde deliverables. Na afloop heeft CRV de onderhoudbaarheid en structuur van de projecten laten toetsen door een externe partij, Han van Roosmalen Softwarediensten. Zij kwamen tot de volgende conclusie: “Architectuur van het Nokavision Framework is eenvoudig van opzet en toont geen vreemde afhankelijkheden. Uitbreidingen aan en aanpassingen van het Framework zullen zeker de komende tijd niet veel inspanning vergen anders dan de effort die nodig is om het Framework uit te breiden” ...

Taal/Language