Softwarearchitectuur monitoring


Monitoring gedurende de application life cycle

Gedurende de levenscyclus van een applicatie van eerste idee tot het uitfaseren na gebruik doorgaat een applicatie verschillende stadia:

  • Design van de applicatie

Tijdens de designfase wordt een aantal gevallen goed nagedacht over de gewenste architectuur van een applicatie. Helaas blijkt bij veel applicatie ontwikkelteams een ondergeschoven kindje te zijn. De architectuur wordt niet verzonnen, maar groeit in de loop van de tijd.

  • Ontwikkeling van de applicatie

Gedurende de bouwfase van de applicatie wordt er hard gewerkt om de functionaliteit te realiseren. Zelfs bij projecten waarbij de architectuur is ontworpen wil de gewenste architectuur en de gerealiseerde architectuur niet in overeenstemming zijn. De architect denkt dat de applicatie anders is gebouwd dan dat in werkelijkheid is gebeurd.

  • Inbedrijfstelling van de applicatie

Gedurende inbedrijfstelling is het prettig te weten dat de gerealiseerde architectuur overeenkomt met de gewenste architectuur, dit maakt de communicatie naar de klant eenvoudiger.

  • Onderhoud van de applicatie

Indien de gewenste architectuur niet overeenkomt met de werkelijke architectuur, dan heeft dit een nadelig effect op het onderhoud. Het uitvoeren van onderhoudstaken wordt ingewikkelder en daardoor zijn meer budget en resources nodig om de onderhoud uit te voeren. Uitbreidingen aan de applicatie worden risicovol.
 

Han van Roosmalen Softwarediensten biedt een aantal  specifieke diensten op dit gebied, te weten:

  • Softwarearchitectuur monitoring

Deze dienst bestaat uit het op regelmatige basis analyseren van de gerealiseerde softwarearchitectuur en deze toetsen met eerder genoemde afspraken.

Architectuur monitoring dienst

Door het aanbieden van softwarearchitectuur monitoring is Han van Roosmalen Softwarediensten in staat om meer inzicht voor alle betrokkenen, meer toezicht op aanpassingen en uitbreidingen met als gevolg minder onderhoudseffort, verlenging van de levensduur, lagere afschrijvingskosten, betere klanttevredenheid, etc.

Taal/Language