Uitvoeren van een second opinion


In veel gevallen wordt een nieuw te realiseren applicatie uitbesteed aan een (interne) leverancier. Deze leverancier komt met een architectuurvoorstel welke door de aanbesteder meestal slechts op hoofdlijnen wordt beoordeeld. Aangezien de aanbesteder meestal onvoldoende ter zake doende kennis heeft. Eventuele alternatieven worden over het algemeen niet in ogenschouw genomen. Veelal wordt gekozen voor de leverancier met de laagste aanbieding en/of de beste “klik”, terwijl de totale kosten van de applicatie slechts ten dele bestaan uit de ontwikkelingskosten. De meeste kosten zullen tijdens de operationele fase en gedurende het onderhoud worden gemaakt. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om ook een inschatting te maken wat de architectuur in deze fase bijdraagt.

Han van Roosmalen Softwarediensten beoordeelt één of meerdere aanbiedingen op hun waarde en adviseert de aanbesteder in het keuze traject. Hiervoor zullen aanvullende gesprekken worden gevoerd en aanvullende informatie worden verlangd. De complexiteit van de oplossing zal worden getoetst.

Taal/Language