(Her)ontdekking van een bestaande softwarearchitectuur


Huidige situatie

Herontdekking van de softwarearchitectuur van een applicatie is van belang in bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • Een softwareapplicatie kan over een periode van jaren zijn gebouwd. Ondanks dat er nog steeds uitbreidingen aan gedaan worden blijkt dat aanpassingen steeds moeizamer gerealiseerd worden en dat ook na uitgebreid testen fouten na inbedrijfstelling vaker dan gemiddeld optreden.  Het verkregen inzicht kan de basis vormen voor een onderbouwde overgang naar een nieuwe situatie in termen van ontwikkelproces of architecturale aanpassingen (refactoring).
  • De softwareapplicatie speelt een belangrijke rol bij een merger of een cut-out. In deze gevallen is het van belang de waarde van de applicatie te bepalen om deze wel of niet mee te nemen naar de nieuwe bedrijfssituatie. Meer inzicht in de applicatie is dan meer dan gewenst.
  • Inzicht in de huidige architectuur is ook van belang indien de applicatie (of delen daarvan) dienen te worden hergebruikt binnen een nieuwe architectuur, bijvoorbeeld meer modulariteit en/of passen binnen de wens om een Service Oriented Architecture te realiseren.

Han van Roosmalen Softwarediensten levert de expertise om bestaande softwarearchitecturen te onderzoeken en vast te leggen. Waar mogelijk worden voorstellen gedaan om de complexiteit van de applicatie(structuur) te verminderen.

Inzicht krijgen en verbeteren

Han van Roosmalen Softwarediensten biedt een aantal  specifieke diensten op dit gebied, te weten:

  • Live-Audit

Tijdens de live-audit wordt de applicatiestructuur bekeken en besproken met één of meerdere ontwerpers van de applicatie. Een live-audit kost minimaal een halve dag en maximaal een hele dag. Het resultaat is een beter inzicht en verbeterde communicatie tussen leden van het ontwikkelteam.

  • Quickscan

Tijdens deze scan wordt een kort onderzoek gedaan naar de structuur van de applicatie. Het resultaat is een rapportage waarin de belangrijkste bevindingen worden genoemd en een aantal direct toepasbare adviezen worden gegeven. De duur van de quickscan is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de applicatie en beschikbaarheid van domeinkennis.

  • Rediscovery

Tijdens de rediscovery wordt de applicatie onderzocht, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande documentatie, kennis en ervaring, buglijsten, broncode en databaseschema’s en eventuele andere informatie. Een rediscovery heeft meer diepgang en levert een uitvoerige beschrijving op van de architectuur van de applicatie.

  • Refactoring

Een refactoring zal normaliter volgen uit een quickscan en/of een rediscovery. Doel van een refactoring is de complexiteit van een applicatie te reduceren om zodoende een eenvoudiger te begrijpen situatie te creëren.
 

Taal/Language