Ontwikkeling en design van de softwarearchitectuur voor een applicatie of product-line


Software ontwerp

Het ontwikkelen van een softwareapplicatie is over het algemeen niet triviaal, met veel zaken moet rekening worden gehouden, zoals:

  1. Wat zijn de juiste functionele eisen? Hoe beïnvloeden zij de mogelijke oplossing/implementatie op korte en lange termijn?
  2. Wat zijn de niet-functionele eisen? Hoe beïnvloeden zij de mogelijke oplossing/implementatie op korte en lange termijn?
  3. Welke mogelijke technische/technologie oplossingen zijn voorhanden? Zijn zij goed toepasbaar? Zijn er alternatieven denkbaar en wat zijn daar de eigenschappen van? Wat is de toekomstverwachting? Biedt deze oplossing voldoende houvast voor het verkrijgen en behouden van inzicht, toezicht en overzicht?
  4. Hoe ontwikkelt de omgeving waarin het softwareproduct moet opereren in de (nabije) toekomst?

Controle tijdens de bouw

Han van Roosmalen Softwarediensten biedt ondersteuning bij het vastleggen van functionele en niet-functionele eisen, het ontwikkelen van één of meerdere softwarearchitecturen (alternatieven) en/of het begeleiden van een ontwerptraject. Tijdens de ontwikkeling wordt constant bepaald of de mogelijke complexiteit van de oplossing in de pas loopt. De mate van complexiteit is een belangrijke graadmeter voor de haalbaarheid.

Taal/Language