Dependency Matrix (Dependency Structure Matrix) een simple manier om complexiteit weer te geven


De Dependency Matrix is een prachtige manier om de afhankelijkheden tussen verschillende delen in een structuur, zoals bijvoorbeeld een softwareapplicatie weer te geven.

Sinds ik met deze techniek in aanraking gekomen ben werk ik zowel gedurende design- als ook onderhoudstrajecten met deze visualisatietechniek. Voor analyse van software maak ik hierbij gebruik van Lattix. Voor het verkrijgen van inzicht in bijvoorbeeld organisatie, informatiebehoefte etc. maak ik gebruik van Loomeo.

Over de techniek is zoveel te vertellen dat het eenvoudiger is wanneer u contact met mij zoekt.

Taal/Language