Softwarearchitectuur en -analyse


Onderzoek naar kwaliteit van software

Softwareapplicaties en -systemen zijn in veel gevallen ontstaan in plaats van ontworpen of gedurende de levensduur dusdanig vaak (ondeskundig) aangepast dat onderhoudbaarheid ernstige schade oploopt en de applicatie een (financieel) blok aan het been wordt. Onderzoek naar de huidige situatie en het formuleren van oplossingsrichtingen is dan op zijn plaats.

Betere architectuur bespaart kosten

In veel gevallen blijkt namelijk dat een betere oplossing niet veel tijd en geld hoeft te kosten. Het verschaffen van een beter inzicht in de situatie kan al leiden tot het doen van uitspraken die de kosten van het IT systeem of de applicatie kunnen reduceren.

Taal/Language