Complexiteit vs Agile artikel in XR-Magazine


By Han van Roosmalen - Posted on 07 October 2010

Vandaag is een tweede artikel van mijn hand verschenen in XR-Magazine.

 In PDF formaat:

Complexiteit vs Agile artikel

Op de XR-Magazine site:

Complexiteit vs Agile artikel on-line

Of het artikel als onderdeel van XR-Magazine Agile en Architectuur.

XR-Magazine Agile en Architectuur

Samenvatting Architectuur vs Agile

In principe staat de Agile aanpak het realiseren van een architectonisch juiste oplossing niet in de weg. Er zijn echter wel twee belangrijke valkuilen. Tijdens de eerste fase van het project zal voldoende rekening gehouden moeten worden met het ontwerpen van een zo goed en compleet mogelijk domein/business model. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het bepalen van de werkelijke complexiteit.

In de realisatiefase is het van belang de structuur van de oplossing continue te monitoren en deze waar nodig op tijd aan te passen. Hierbij kan de Dependency Structure Matrix en het tool Lattix bijzonder behulpzaam zijn.

Taal/Language