Coaching van een softwarearchitect in opleiding


Het maken van een goede softwarearchitectuur is een vak. Een vak dat creatieve kanten kent, maar ook technische en communicatieve vaardigheden vereist. Een softwarearchitect wordt je dus ook niet zo maar en een goede opleiding is eigenlijk niet te vinden. Het in de praktijk leren door vallen en opstaan is een duur maar ook risicovol proces voor een onderneming. Een opmaat gesneden opleidingstraject waarbij training-on-the-job een belangrijk aspect is wellicht de beste optie voor een onderneming die wil blijven innoveren.

Han van Roosmalen Softwarediensten heeft ruime ervaring met het trainen en coachen van ontwikkelaars die de functie van softwarearchitect ambieren.

Taal/Language