Begeleiding van een (softwarearchitectuur-) ontwikkeltraject


De softwarearchitectuur van een nieuwe of bestaande applicatie komt niet vanzelf tot stand. Het realiseren van een goede architectuur is deels een creatief proces, maar binnen dat proces zullen een aantal vaste stappen gemaakt moeten worden. Zo zullen de volgende zaken goed geregeld moeten worden:

  • De inrichting van de organisatie rond de ontwikkeling van de applicatie.
  • Het inzetten van de juiste expertise binnen het ontwikkelteam, zoals het opleiden van teamleden, betrekken van (tijdelijke) externe expertise.
  • Het inrichten van een procesmodel dat het ontwikkelteam helpt om efficiënter de applicatieontwikkeling te realiseren. Hierbij valt ook te denken aan het begeleiden van uitbesteding naar het buitenland.
  • Inzetten van architectuur en ontwikkelproces ondersteunende tooling.

Han van Roosmalen Softwarediensten begeleidt een ontwikkelteam m.b.t. verschillende facetten tijdens de verschillende fases van de applicatie lifecycle. De complexiteit van de (organisatie)structuur, het ontwikkelproces en ondersteunende zaken zal worden getoetst en waar nodig worden vereenvoudigd.

Taal/Language