Verbetert inzicht, toezicht en overzicht in software!


Kwaliteitssoftware belangrijk voor uw succes sticky icon

Simpel Model Uw succes wordt nu of in de toekomst afhankelijk van software. Helaas is het ontwikkelen van goede software nog steeds een moeizaam, complex en kostbaar proces. 20% van de kosten worden gemaakt tijdens de realisatie van de eerste release. De overige 80% wordt besteed aan onderhoud, opleiden van nieuwe ontwikkelaars, upgraden naar nieuwe technologie, platform en operating systeem.

Han van Roosmalen Softwarediensten sticky icon

Ik ben sinds het midden van de 80-er jaren met automatisering en automatiseringsprojecten bezig. Ik heb via een groot aantal bedrijven aan een groot scala van projecten gewerkt. De eerste tien jaar heb ik voornamelijk ontwikkeltrajecten gedaan in de hoek van de technische en embedded automatisering. Daarna ben ik als consultant en softwarearchitect betrokken geweest bij de realisatie van grote en kleine ontwikkeltrajecten. De ervaring die ik opgedaan heb in deze verschillende projecten, C/C++, Java, .NET, maar ook met verschillende open source systemen hebben er voor gezorgd dat ik in staat ben oplossingen en architecturen te ontwerpen en met elkaar te vergelijken.

Ontwerpboek Gemeente Deventer (first draft)

Een ontwerpboek voor een (IT) organisatie/probleem is vergelijkbaar met een ontwerpboek dat we kennen als we een huis of een gebouw willen gaan realiseren. De (bouwkundig) architect zal op basis van schetsen, concepten, (sfeer)beelden en "formele" constructietekeningen zijn, of de gemeenschappelijk levende ideeën vormgeven. Veelal doet hij dit door een A3 formaat boek te maken.

 

Publicatie Dragon1

De Dragon1 methode krijgt steeds meer publiciteit. Een aardig artikel is te vinden op:

Beleidsmakers en beslissers aan de slag met top 10 business principes

 

Visualisaties voor Stichting Bibliotheek.NL

Dragon-1 Bridge training

Tijdens het uitvoeren van de praktijkopdracht voor de Dragon1 bridge training heb ik een vraagstelling die door de organisatie, waarvoor ik werkte, bezighield gebruikt als case en opgepakt als een architectuurstudie. Op basis van die vraag heb ik een aantal beslissingsondersteunende visualisaties gemaakt. Op dit moment worden de visualisatie beoordeeld door een aantal aan de organisatie verbonden informatie managers. De eerste reacties zijn positief en enthousiast. De vraag na A0 formaat afdrukken is inmiddels gesteld.

MediaMosa gaat mooie toekomst tegemoet

MediaMosa is een video platform dat origineel is gebouwd voor SurfNET en Kennisnet. Ik heb een belangrijke bijdrage geleverd bij het eerste ontwerp van dit platform, waarmee universiteiten en hoge scholen video's en lesmateriaal kunnen archiveren, hergebruiken en beschikbaar stellen.

Voor meer informatie:

http://www.surfnet.nl/nl/nieuws/pers/Pages/SURFnetenKennisnetkondigenMed...

Lattix V8 Clang support voor Apple

Sinds versie 8 van Lattix wordt ontwikkeling van software op de Apple en voor Apple appratuur, zoals de iPad, iPhone, etc.optimaal gesupport. Applicaties en apps geschreven in de C programmeertalen C, C++ en Objective-C kunnen worden gevisualiseerd in een Dependency Structure Matrix.

Succesvol managen van Software Product Line Architecturen

Software Product Line Voorbeeld

Introductie Software Product Line Architecturen

Software applicaties en in het bijzonder op Software Product Lines gebaseerde architecturen zijn veelal ontstaan vanuit onvoldoende specificerende designs en richtlijnen, of eroderen door de tand des tijds. Het blijkt in de praktijk

Voorbeeld Dependency Structure Matrix

moeilijk om een perfecte architectuur te verzinnen en nog moeilijker deze te handhaven of te verbeteren. Een van de grootste problemen is het kunnen blijven managen en verbeteren van de bestaande architectuur. Inzicht in de structuur is hier van essentieel belang.

In deze blog besprek ik aan de hand van een case study de mogelijkheden van de Dependency Structure Matrix methode.

Taal/Language