Diensten Inleiding


Han van Roosmalen Softwarediensten levert consultancy diensten op het gebied van softwarearchitectuur en softwareontwikkeling in brede zin, waarbij een aantal sleutelwoorden van belang zijn:

1.       Inzicht

2.       Toezicht

3.       Overzicht

In het kort kan gesteld worden dat Han van Roosmalen Softwarediensten diensten aanbiedt aan softwareprojecten die op één of meerdere vlakken om verschillende redenen onder de maat presteren.

Inzicht

In veel situaties blijkt het voor een klant (bestaand of toekomstig klant) van een software applicatie onduidelijk wat de kwaliteit in termen van bijvoorbeeld structuur, aanpasbaarheid, onderhoudbaarheid en analyseerbaarheid . Bijzonder is echter dat ook de leverancier/ontwikkelaar van diezelfde applicatie daar geen antwoord op weet of zelfs met het probleem worstelt.

De klant merkt dit bijvoorbeeld omdat gewenste aanpassingen aan en/of uitbreidingen op de applicatie door de leverancier in zijn ogen moeizaam of onvoldoende worden gerealiseerd. De leverancier merkt dat aanpassingen aan en fouten in zijn systeem eveneens moeizamer en duurder beginnen te worden. De applicatie nadert het einde van zijn levensduur en er gaan stemmen op om (deels) opnieuw te beginnen met de ontwikkeling. Soms gedreven door het niet meer beschikbaar zijn van technologie soms doordat het ontwikkelteam geen inzicht meer heeft in de applicatie.

In vrijwel alle gevallen is de architectuur van de applicatie de bottleneck. Wellicht is de applicatie ontstaan vanuit een schone architectuur gecombineerd met goede ideeën, maar meestal is een applicatie gewoonweg gegroeid en is nu verworden tot een samenspel van onduidelijke koppelingen, structuren en technische (deel)oplossingen.

In alle gevallen heeft de applicatie te lijden van architectuurerosie en wordt dientengevolge complexer dan strikt noodzakelijk.

Toezicht

Tijdens de ontwikkeling van een softwareapplicatie, dus van initieel ontwerp, waarin:

  • functionele eisen worden opgesteld en

  • een technische oplossing (de softwarearchitectuur) wordt gekozen,

tot en met de onderhoudsfase waarin:

  • fouten worden opgelost en

  • nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd,

is het van belang dat de softwarearchitectuur bewaakt wordt. Met andere woorden gedurende de lifecycle van een applicatie dienen de gewenste architectuur en de gerealiseerde architectuur met elkaar in overeenstemming te zijn. Zelfs in situaties waarbij één of meerdere softwarearchitecten de gewenste architectuur hebben vastgelegd blijkt dat de ontwikkelaar of het ontwikkelteam beslissingen neemt, die niet in alle gevallen overeenkomt met de ideeën en inzichten van de architect. Toezicht houden op de ontwikkeling van de softwarearchitectuur is cruciaal. Zonder toezicht zijn zelfs onbedoelde afwijkingen snel gemaakt, maar moeilijk en kostbaar te herstellen.

Overzicht

Overzicht voor alle betrokkenen kan pas worden verkregen indien er voldoende mate van inzicht en toezicht bestaat. Als er voldoende overzicht bestaat dan pas kan iedere betrokkenen een zinvolle conclusie trekken of toevoeging leveren aan eventuele problemen, mogelijke oplossingen etc. Ook kunnen de betrokkenen beter anticiperen op de toekomst.

Voor het verkrijgen van voldoende overzicht is het van belang dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken iets dat momenteel ver weg lijkt in softwareland.

Ik nodig u uit om een paar pagina's op deze website te lezen zodat u een beeld krijgt over wat Han van Roosmalen Softwarediensten te beiden heeft.

Taal/Language