Werkwijze bestaande applicatie


Worstelt u of uw organisatie met problemen met betrekking tot een bestaande applicatie, bijvoorbeeld omdat:

 • u merkt dat het realiseren van time-to-market deadlines en releases met veel inspanning nog net mogelijk is,
 • u merkt dat de onderhoudsinspanningen en -kosten toenemen (of zich in ieder geval niet ontwikkelen zoals u verwacht),
 • bij u of uw team het inzicht in de opbouw, structuur en complexiteit van de applicatie ontbreekt,
 • uw leverancier leveringsproblemen heeft,
 • u inzicht wilt hebben in de kwaliteit van een geleverde applicatie,
 • uw ontwikkelteam kampt met leegloop, stress, disinteresse, motivatieproblemen,
 • u resources wilt gaan vrijmaken voor innovatieve ontwikkelingen,
 • u gewoon een slecht gevoel heeft over de applicatie.

Dan kan Han van Roosmalen Softwarediensten u wellicht goed van dienst zijn.

Iedere situatie is uniek en dit bepaalt de manier waarop het benaderd wordt. Ondanks dat is het begin over het algemeen in heldere stappen te doorlopen.

Stap 1 Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gesproken over de zaken die u ervaren hebt, de problemen waar u mee kampt of verwacht te gaan ondervinden. Met u bespreek ik de mogelijkheden voor vervolgstappen en oplossingsrichtingen.

Stap 2 Live audit

Een succesformule is het uitvoeren van een live audit. Dit is dan ook een logische tweede stap. Indien de applicatie het toelaat zal ik een live audit gaan uitvoeren op de applicatie en/of database. Ervaring heeft geleerd dat een live audit binnen één dag interessante en belangwekkende resultaten op levert. Meer informatie over de live audit vindt u onder "Diensten".

Tijdens een live audit zult u meer inzicht krijgen in uw eigen applicatie, terwijl ik eveneens een duidelijk inzicht krijg in uw applicatie maar ook ik de mensen en processen er om heen. Een aanzet tot een mogelijke oplossing zal geadviseerd kunnen worden.

Stap 3 Samenwerking

Doordat er meer inzicht in het werkelijk probleem is ontstaan zal bepaald worden of er sprake kan zijn van een verder gaande ondersteuning, bijvoorbeeld in:

 • een uitgebreider advies (bijvoorbeeld t.a.v.: ontwikkelproces, toolgebruik, organisatie, visie),
 • begeleiding tijdens het verdere verloop,
 • coaching van een ontwikkelaar of ontwikkelteam tot softwarearchitect,
 • kwaliteitmonitoring van de applicatie(ontwikkeling).

Taal/Language