Lattix


Lattix logo Met behulp van Lattix is het eenvoudig om inzicht, toezicht en overzicht te krijgen in de structuur van een applicatie. Dit kan zijn in de design fase als er één of meerdere modellen ontwikkelt worden, maar ook in de realisatie-, test- en onderhoudsfase wanneer inzicht verkregen moet worden als het gaat om omvang van een aanpassing (impact analyse), of de mate van software architectuur erosie. Lattix ontleent haar kracht uit het succesvol toepassen van de Dependency Structure Matrix of Design Structure Matrix.

Met Lattix is het mogelijk meer inzicht te krijgen in de technische problemen die voortvloeien uit de complexiteit van het gerealiseerde systeem. Eenvoudige design structuur regels op te stellen om toezicht op de applicatie en applicatie ontwikkeling te verkrijgen. Verbeterd inzicht en toezicht zorgen er samen voor dat overzicht in veel aspecten rond de ontwikkeling en onderhoud van uw applicatie eenvoudiger en efficiënter wordt.

Han van Roosmalen Softwarediensten heeft een sterk partnership met de leverancier van Lattix. Al meer dan 4 jaar lever ik consultancy bij het in gebruik nemen van Lattix. Daarnaast gebruik ik Lattix ook als gereedschap om veelal binnen één dag en significant beter inzicht te geven in de structuur van uw applicatie en/of database en te adviseren over mogelijke vervolgstappen. De reacties die ik na zo’n dag krijg van klanten is altijd positief en wordt veelal door hun uitgesproken in one-liners als:

“Wauw, dat ik in deze dag meer van mijn applicatie zou gaan begrijpen dan dat ik in de laatste anderhalf jaar gedaan heb hield in niet voor mogelijk.”
“Dit is de eerste keer dat ik een consultant heb binnengehaald die mij echt iets geleerd heeft over mijn eigen probleem.”
 

Als vanzelfsprekend vermeld ik vanuit het oogpunt van loyaliteit en integriteit niet wie deze klanten zijn.

Op de Software Architectuur website vindt u meer achtergrond informatie over het toepassen van Dependency Structure Matrices voor software architectuur rediscovery en refactoring.

Lattix kan een prima hulpmiddel zijn voor het verkrijgen van:

  • Inzicht, toezicht en overzicht,

  • Applicatie levensduurverlenging,

  • Applicatie onderhoudskostenreductie,

  • Architectuur erosie management,

  • SOA Architectuur service ontwikkeling.

 

 

Taal/Language