Sparx Enterprise Architect en Lattix LDM een sterk duo


By Han van Roosmalen - Posted on 05 April 2012

Lattix heeft in korte tijd veel nieuwe functionaliteit voortgebracht. Ik heb inmiddels uitgebreid met de JavaScript module gespeeld en geholpen deze nog beter te maken. Maar echt verrukt ben ik met de komst van de Sparx Enterprise Architect module.

Ook Modellen kunnen Spaghetti zijn

Op dit moment ben ik bij Stichting Bibliotheek.nl bezig om Enterprise Architect te introduceren. Stichting Bibliotheek.nl is verantwoordelijk voor het realiseren en beheren van de landelijke infrastructuur voor de Nederlandse Openbare Bibliotheken. Dat dit geen eenvoudige opgave is blijkt wel op het moment dat ik het applicatielandschap in kaart wil brengen. Het gaat om relatief veel applicaties met hoge mate van complexiteit.

Enterprise Architect voor Modelleren en Traceren

Het is mijn opdracht om met Enterprise Architect (EA) het voortbrengings- en beheerproces te verbeteren en beter beheersbaar te maken. Om dit goed te organiseren zal allereerst een goede structuur moeten worden aangebracht. In deze structuur, die uit verschillende EA modellen en views bestaat, zullen daarna alle modelelementen, zoals requirements, Use Cases, componenten en sequence diagrammen een zo logisch mogelijk plekje moeten krijgen. Het is daarom van belang en zo eenvoudig mogelijke en toegankelijke structuur op te zetten binnen EA. Meerdere informatiemanagers, software developers en beheerders zullen samen moeten werken in EA.

Lattix voor structuurbewaking

Om dit te realiseren voer ik van tijd tot tijd een visualisatie met behulp van een Dependency Structure Matrix uit. Hierbij let ik op de kwaliteit van de gelaagdheid, de onderlinge relaties tussen modelelementen. Dat dit noodzakelijk is blijkt regelmatig als er toch weer cyclische dependencies ontstaan zijn.

Lattix voor impact analyse

EA toont door middel van zijn relationship matrices slechts eenvoudige matrices van maximaal één niveau diep. Lattix toont de complete structuur en zo kan ik eenvoudig laten zien welke Use Case uiteindelijk (via diverse lagen) op welke fysieke hardware wordt uitgevoerd. Of andersom als een server systeem uitvalt is aan te tonen welke Use Cases (en daarmee functies) niet beschikbaar zijn voor de eindgebruikers.

 

Taal/Language