Blogs


Visualisaties voor Stichting Bibliotheek.NL

Dragon-1 Bridge training

Tijdens het uitvoeren van de praktijkopdracht voor de Dragon1 bridge training heb ik een vraagstelling die door de organisatie, waarvoor ik werkte, bezighield gebruikt als case en opgepakt als een architectuurstudie. Op basis van die vraag heb ik een aantal beslissingsondersteunende visualisaties gemaakt. Op dit moment worden de visualisatie beoordeeld door een aantal aan de organisatie verbonden informatie managers. De eerste reacties zijn positief en enthousiast. De vraag na A0 formaat afdrukken is inmiddels gesteld.

MediaMosa gaat mooie toekomst tegemoet

MediaMosa is een video platform dat origineel is gebouwd voor SurfNET en Kennisnet. Ik heb een belangrijke bijdrage geleverd bij het eerste ontwerp van dit platform, waarmee universiteiten en hoge scholen video's en lesmateriaal kunnen archiveren, hergebruiken en beschikbaar stellen.

Voor meer informatie:

http://www.surfnet.nl/nl/nieuws/pers/Pages/SURFnetenKennisnetkondigenMed...

Lattix V8 Clang support voor Apple

Sinds versie 8 van Lattix wordt ontwikkeling van software op de Apple en voor Apple appratuur, zoals de iPad, iPhone, etc.optimaal gesupport. Applicaties en apps geschreven in de C programmeertalen C, C++ en Objective-C kunnen worden gevisualiseerd in een Dependency Structure Matrix.

Sparx Enterprise Architect en Lattix LDM een sterk duo

Lattix heeft in korte tijd veel nieuwe functionaliteit voortgebracht. Ik heb inmiddels uitgebreid met de JavaScript module gespeeld en geholpen deze nog beter te maken. Maar echt verrukt ben ik met de komst van de Sparx Enterprise Architect module.

Case Study m.b.t. Lattix Dependency Structure Matrix

Lattix timmert steeds meer aan de weg. Met ingang van de nieuwe release (7.3) draait LDM ook op MAC OS-X en kan ook Objective-C applicaties visualiseren in de DSM. Goed nieuws voor hardcore Objective-C programmeurs. Objective-C applicaties kunnen net zo complex worden als programma's in andere talen. Om deze complexiteit een halt toe te roepen is het van belang regelmatig de structuur te controleren. Komt de gewenste structuur nog overeen met de werkelijkheid? Is refactoring noodzakelijk geworden? En hoe pak ik dat aan voordat ik mijn vingers brandt aan moeilijke operaties?

Licenties voor Software Engineers

Ik ben al jaren lid van IEEE en lees veel over kwaliteitsbeheer op het vakgebied. Een vakgebied waar de ontwikkelingen niet stil staan. De IEEE is bezig om een licentie systeem voor software engineers op te zetten. Net als doctoren, verpleegsters en veel andere beroepen dienen competenties op peil gehouden te worden om kwaliteit te blijven waarborgen.

Copy-Paste Coding

Op dit moment vindt er een aardige discussie plaats over het onderwerp:

Why do programmers copy-paste? How do we solve it? | LinkedIn

Nieuwe sites m.b.t. ICT Architectuur

Ik heb een aantal weken geleden een tweetal sites gelanceerd. Beiden hebben betrekking op het onderwerp ICT Architectuur.

ICT Architectuur . COM

ICT Architectuur biedt informatie over de mogelijkheid om inzicht te vergroten en de kwaliteit te verbeteren door toepassing van de Dependency Structure Matrices.

ICT-ARCHITECTUUR.blogspot.com

Op ict-architectuur.blogspot.com publiceer ik regelmatig commentaren op het gebied van ICT architectuur in de breedste zin van het woord.

Taal/Language